ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA

ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA

ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA – HOTLINE: 0982892684

Nói đến INA là chúng ta nghĩ ngay đến các loại gối đỡ vòng bi bạc đạn ổ bi có chất lượng cao và độ bền của sản phẩm là rất tốt.

Thụy ngọc hà Đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại VÒNG BI BẠC ĐẠN -GỐI ĐỠ NTN-NSK-KOYO-NACHI-FAG-SKF, ASAHI, FYH, ZWZ, DYZV, KYK, KDYD, CNB, KBK, WTB, NAICHI, trong đó có các loại vòng bi bạc đạn ổ bi gối đỡ INA.

Hotline: 0982892684 – www.thuyngocha.com.vn, đơn vị nhập khẩu và phân phối các loại  Vòng bi – Bạc đạn – Gối đỡ.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt hàng tại ĐẠI LÝ VÒNG BI BẠC ĐẠN INA:

GỐI ĐỠ ME04, GỐI ĐỠ RME20, GỐI ĐỠ PME20, GỐI ĐỠ RME20-XL-N, GỐI ĐỠ PME20-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME04,
GỐI ĐỠ ME05, GỐI ĐỠ RME25, GỐI ĐỠ PME25, GỐI ĐỠ RME25-XL-N, GỐI ĐỠ PME25-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME05,
GỐI ĐỠ ME06, GỐI ĐỠ RME30, GỐI ĐỠ PME30, GỐI ĐỠ RME30-XL-N, GỐI ĐỠ PME30-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME06,
GỐI ĐỠ ME07, GỐI ĐỠ RME35, GỐI ĐỠ PME35, GỐI ĐỠ RME35-XL-N, GỐI ĐỠ PME35-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME07,
GỐI ĐỠ ME08, GỐI ĐỠ RME40, GỐI ĐỠ PME40, GỐI ĐỠ RME40-XL-N, GỐI ĐỠ PME40-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME08,
GỐI ĐỠ ME09, GỐI ĐỠ RME45, GỐI ĐỠ PME45, GỐI ĐỠ RME45-XL-N, GỐI ĐỠ PME45-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME09,
GỐI ĐỠ ME10, GỐI ĐỠ RME50, GỐI ĐỠ PME50, GỐI ĐỠ RME50-XL-N, GỐI ĐỠ PME50-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME10,
GỐI ĐỠ ME11, GỐI ĐỠ RME55, GỐI ĐỠ PME55, GỐI ĐỠ RME55-XL-N, GỐI ĐỠ PME55-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME11,
GỐI ĐỠ ME12, GỐI ĐỠ RME60, GỐI ĐỠ PME60, GỐI ĐỠ RME60-XL-N, GỐI ĐỠ PME60-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME12,
GỐI ĐỠ ME13, GỐI ĐỠ RME65, GỐI ĐỠ PME65, GỐI ĐỠ RME65-XL-N, GỐI ĐỠ PME65-XL-N, GỐI ĐỠ GG.ME13,

Share this post