VÒNG BI - BẠC ĐẠN NSK

VÒNG BI – BẠC ĐẠN NSK

Công ty NSK thành lập từ năm 1916. Là công ty sản xuất vòng bi cầu đầu tiên tại Nhật. VÒNG BI – BẠC ĐẠN NSK. Luôn đi tiên phong về phát triển vòng bi (bạc đạn). Với các sản phẩm chất lượng cao sử dụng khắp toàn cầu.

Hiện nay Công ty NSK nắm thị phần vòng bi lớn nhất tại Nhật . Là một trong những nhà cung cấp vòng bi lớn nhất thế giới. Nhà máy sản xuất vòng bi cầu. vòng bi tang trống. vòng bi côn. vòng bi đũa. gối đỡ ổ bi,… Cho các ngành ô tô. cơ khí chính xác và cho cả ngành Cơ khí.Công nghiệp nặng.
u đầu tiên tại Nhật có Nguồn hiện tại  hàng đa dạng, số một  lượng dự trữ tồn kho nhiều.Nhập hàng nhanh chóng theo đơn đặt hàng.Nhân viên hỗ trợ kỹ  thuật thuật chuyên nghiệp thật